Kaupan ehdot 

Osapuolet 

Kauppias 

Pidä Saaristo Siistinä ry 
Linnankatu 16, 20100 Turku 
02-2745500 

info@pssry.fi 
Y-tunnus 0533315-4 

Asiakas 

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Pidä Saaristo Siistinä ry:n Internet-palveluissa. 

Tilaaminen 

Yleiset ehdot 

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia, eli alv 0 %, eikä niihin lisätä arvonlisäveroa.  

 • Varaamme mökin täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille. Mökkivarausta ei saa siirtää kolmansille osapuolille. 

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin. 

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. 

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin. 

Varausehdot 

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde". 

Varaaminen 

 • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteen kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin. 

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun hän maksaa varauksen. 

 • Asiakas maksaa varauksen noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja. 

 • Varausjärjestelmä lähettää varausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

 • Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi. 

 • Kauppias ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa. 

 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan.  

Peruutukset ja muutokset 

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona kauppias on saanut tiedon peruutuksesta varausjärjestelmään. 

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa. 

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, 

 • peruutuksesta veloitamme toimistokulua 25 € / peruutus. 

 • kun varauksen alkamiseen on aikaa 14 vrk tai enemmän, peruutus on maksuton. Veloitamme kuitenkin toimistokulun 25 € / peruutus. 

 • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, peritään varauksen loppusummasta 50 % suuruinen maksu ja lisäksi toimistokulua 25 € / peruutus. 

 • suosittelemme matkavakuutusta, joka kattaa myös matkan peruuntumisesta aiheutuvat kustannukset esimerkiksi sairastapauksissa. 

Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin: 

 • Siirron tulee tapahtua arkipäivinä toimistoaikaan klo 9-15, viimeistään 14 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua, ottamalla yhteyttä kauppiaaseen. 

 • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta. 

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus 

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi kauppias irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle. 

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin tai jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta. 

 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata. Asiakas vastaa itse vakuutusturvastaan. 

Kauppiaalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli asiakas: 

 • aiheuttaa häiriötä tai vaaraa alueen muille asiakkaille, asukkaille, henkilökunnalle tai eläimille 

 • aiheuttaa vahinkoa mökille, kiinteistölle tai ympäröivälle luonnolle 

 • rikkoo kohteen järjestys- ja mökkisääntöjä   

Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot. 

Avaimet 

 • Asiakkaalle toimitetaan avainkoodi tekstiviestillä viisi vuorokautta ennen varauksen alkua. 

 • Mökkien avaimet ovat mökin oven vieressä sijaitsevassa avainsäiliössä, joka on avattavissa tekstiviestillä toimitetulla koodilla. Koodin numerosarjaa ei saa missään tapauksessa itse muuttaa. 

 • Jos avainlukkoon jätetään käytön jälkeen virheellinen/muutettu koodi, peritään siitä mökin vuokraajalta 200 euron maksu. 

 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 200 euroa. 

 • Kauppiaalla on oikeus periä täysimääräisesti kaikki syntyneet kulut, mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi. 

Kohteen käyttö 

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa. 

 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin. 

 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä kauppiaalle. 

 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä. 

 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä. 

 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoamatta, laskuttaa kauppias kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Siivoustyö 50 €/h. 

 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana. 

Lemmikkieläimet 

 • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista. 

 • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä koko virkistysalueella. 

 • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa. 

 • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen.  

 • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta. 

Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot 

 • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Mökki-irtainta ei saa viedä alueelta pois. 

 • Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan. 

 • Vesiretkeilykaluston (esim. soutuveneet) osalta, asiakas vakuuttaa olevansa uimataitoinen sekä omaavansa aiempaa kokemusta kyseisen välineen käytöstä ja käyttää omia pelastusliivejä. 

 • Asiakkaan tulee palauttaa soutuvene vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan (klo 12).  

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi. 

 • Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.  

Vahinkojen korvaukset 

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan kauppiaalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana. 

 • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja. 

Valitukset 

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua. 

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti. 

 • Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa. 

 • Jos asiakas ja kauppias eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. 

Toimitusehdot 

Sopimuksen syntyminen 

 • Sitova sopimus mökin vuokraamisesta tulee voimaan, kun varaus on maksettu. 

 • Varausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse varauspalvelun kautta. 

Kaupan peruutus 

 • Vuokrauksella on 14 päivän peruutusoikeus laskun saamisen jälkeen. Laskun maksuaika on 14 vrk, joten peruutus tulee tehdä ennen laskun eräpäivää. 

Maksuehdot 

 • Kauppias soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja. 

 • Kauppias ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa. 

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan maksutavan mukaisia ehtoja. 

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, kauppias ei käsittele tilausta. 

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta